• Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.shop-goforindia.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zakupów poprzez Serwis.

 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
K&M Design Danuta Gabrysiak  z siedzibą w: Warszawa 00-215 ul. Sapieżyńska 1/4 
NIP 5261618865, REGON 383257914.

3.Cel zbierania danych
Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe klientów w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze sklepu internetowego, czyli do dokonania zakupu, wykonania płatności oraz realizacji dostawy zakupionych produktów i ich ewentualnej reklamacji.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
- poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.


8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji zamówienia lub dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.


9. Danych osobowych pozostawionych w serwisie ogólnie nie udostępniamy.
na zewnątrz. Wyjątkiem są nasi Zaufani Partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu usług naszego sklepu internetowego, tj.
- zewnętrzni dostawcy usług kurierskich
- operator obsługujący płatności on-line, który jest administratorem przekazanych danych osobowych w zakresie obsługi realizacji płatności
- dystrybutorzy z którymi współpracujemy, realizujący wysyłki bezpośrednio ze swoich magazynów
- partnerzy współpracujący z nami w kwestiach prawnych, księgowych i podatkowych.
Przypominamy, że podlegamy różnym przepisom prawa i możemy mieć obowiązek zastosowania się do wymagań uprawnionych organów państwowych lub innych przepisów prawa.

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis shop-goforindia.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.